Από την θεμελίωση της τον Φεβρουάριο του 1999 ως σήμερα συνεχίζει με στέρεα βήματα και επίκεντρο της ανάπτυξη την ανοδική της πορεία.

Σκοπός της επιχείρησης είναι η εδραίωση της ως τη μεγαλύτερη αλυσίδα οπτικών στην Θεσσαλονίκη, με αποκλειστική διανομή των οφθαλμολογικών της προϊόντων.

Άρτιος εξοπλισμός με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό, παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών καθιέρωσαν την OPTIKONXPRESS ως ένα από τα κορυφαία επιστημονικά κέντρα διόρθωσης ανωμαλιών όρασης, ικανό να προτείνει τις καλύτερες δυνατές λύσεις.

Ως αποτέλεσμα της συντονισμένης προσπάθειας όλων των στελεχών επιτεύχθηκε η αμεσότερη εξυπηρέτηση των πελατών στην εκτέλεση της συνταγής τους η οποία πραγματοποιείται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό (96%) σε είκοσι λεπτά.