315 π.Χ. Ίδρυση της Θεσσαλονίκης από τον βασιλιά της Μακεδονίας Κάσσανδρο, στο Θερµαϊκό κόλπο, µε τη συνένωση 26 µικρών πόλεων. Στη νέα πόλη έδωσε το όνοµα της συζύγου του και ετεροθαλούς αδελφής του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

168 π.Χ. Ήττα των Μακεδόνων στη µάχη της Πύδνας και επιβολή της ρωµαϊκής κυριαρχίας. Η Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της Επαρχίας της Μακεδονίας που περιλαµβάνεται ανάµεσα στους ποταµούς Στρυµόνα και Αξιό.


• 148 π.Χ. ∆ηµιουργία της ρωµαϊκής επαρχίας της Μακεδονίας (Provincia Macedonia) µε πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη. Έως το 27 π.Χ. υπάγεται σ’ αυτήν και η Νότια Ελλάδα.


146-120 π.Χ. Κατασκευή της Εγνατίας οδού που ξεκινάει από το ∆υρράχιο και καταλήγει στον Έβρο. Η πόλη µετατρέπεται σε σταυροδρόµι µε σηµαντική εµπορική, στρατιωτική και πολιτιστική κίνηση.


44 µ.Χ. Ανακήρυξη της Θεσσαλονίκης σε «ελεύθερη πόλη», µετά τη νίκη των αυτοκρατορικών Αντωνίου και Οκταβιανού έναντι των Βρούτου και Κάσιου στους Φιλίππους.


50 µ.Χ. Κήρυγµα του χριστιανισµού στη Θεσσαλονίκη από τον Απόστολο Παύλο.


293-305 µ.Χ. Εξωραϊσµός της Θεσσαλονίκης από τον καίσαρα Γάιο Γαλέριο Βαλέριο Μαξιµιανό Αύγουστο µε σπουδαίο µνηµειακό συγκρότηµα. (Ροτόντα, Ανάκτορο, Ιππόδροµος, Αψίδα του Θριάµβου και Οκτάγωνο).

303 ή 305, 26 Οκτωβρίου. Μαρτύριο του Αγίου ∆ηµητρίου κατόπιν διωγµού του από τον αυτοκράτορα ∆ιοκλητιανό. Ο «µυροβλήτης» Άγιος ∆ηµήτριος συνδέεται άρρηκτα µε την τύχη της πόλης και γίνεται Πολιούχος της, ενώ προς τιµήν του γιορτάζονται τα ∆ηµήτρια.

324. Κατασκευή τεχνητού λιµανιού από τον Μέγα Κωνσταντίνο. Το χρησιµοποιεί ως ορµητήριο κατά του γαµπρού του Λικίνιου. Με την επικράτησή του και τη µεταφορά της πρωτεύουσας της Αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη, η Θεσσαλονίκη γίνεται «συµβασιλεύουσα» του κράτους.


390. Εξέγερση των Θεσσαλονικέων εναντίον του αυτοκράτορα Θεοδοσίου Α΄ του Μεγάλου. Σφαγή χιλιάδων αθώων πολιτών στον ιππόδροµο ενώ παρακολουθούσαν το θέαµα.


5ος, 6ος, 7ος αι. Αλλεπάλληλες αραβοσλαβικές επιδροµές αναστατώνουν την περιοχή χωρίς ωστόσο την κατάληψη της Θεσσαλονίκης.


9ος αι. Εκχριστιανισµός των Σλάβων της Βαλκανικής από τους Θεσσαλονικείς αδελφούς Κύριλλο και Μεθόδιο. Συνέβαλλαν στην πνευµατική και πολιτιστική τους ανάπτυξη και στη δηµιουργία αλφάβητου βασισµένου στο ελληνικό.


9ος και 10ος αι. Κατάληψη της πόλης από Σαρακηνούς πειρατές (904), επιδροµές των Βουλγάρων (τέλη 9ου έως µέσα 10ου αι.), κατάληψη και εκτεταµένες καταστροφές από τους Νορµανδούς (1185) και τους Φράγκους (1204).


1224. Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τον Έλληνα ηγεµόνα της Ηπείρου Θεόδωρο ∆ούκα Κοµνηνό. Η πόλη γίνεται πρωτεύουσα του ∆εσποτάτου για 22 χρόνια.

1246. Κατάληψη από τον αυτοκράτορα της Νίκαιας Ιωάννη Γ΄ Βατάτση. Ξανά στη Βυζαντινή αυτοκρατορία που ανασυστήνεται (1261) µετά τη ∆΄ Σταυροφορία.


1342-1349. Έρχονται στην εξουσία οι Ζηλωτές έπειτα από εξέγερση των λαϊκών τάξεων. Ανακηρύσσουν την «ανεξάρτητη δηµοκρατία της Θεσσαλονίκης». Φαινόµενο µοναδικό στη µεσαιωνική Ευρώπη.


14ος αι. Αναµόρφωση κράτους και κοινωνίας. Παρά τους εµφύλιους πολέµους, τις θρησκευτικές διαµάχες και τις κοινωνικές αναταραχές, η Θεσσαλονίκη ζει τον χρυσό αιώνα της. Αναπτύσσονται τέχνες, γράµµατα και εµπόριο. Τα τελευταία 50 χρόνια σηµαδεύονται από νέες επιδροµές και καταλήψεις αυτή τη φορά από τους Τούρκους (1387) και τους Βενετούς (1423).


1430, 29 Μαρτίου. Άλωση της πόλης από τους Τούρκους του Μουράτ Β΄ οπότε αρχίζει η µακραίωνη περίοδος της τουρκοκρατίας έως το 1912.


1821. Κατατροµοκράτηση των κατοίκων της πόλης εξαιτίας της ελληνικής επανάστασης και του ξεσηκωµού της γειτονικής Χαλκιδικής. Οµαδικές συλλήψεις και εκτελέσεις. Πολλοί Θεσσαλονικείς εγκαταλείπουν την πόλη.


1871. Σιδηροδροµική σύνδεση της πόλης µε τα Σκόπια. Έως το 1895 θα συνδεθεί επίσης µε το Βελιγράδι και το Ευρωπαϊκό δίκτυο.


1881. Γέννηση του Μουσταφά Κεµάλ στη Θεσσαλονίκη εκεί όπου σήµερα βρίσκεται το Τουρκικό Προξενείο.


1904-1908. Καθοδήγηση του Μακεδονικού αγώνα µε τις συγκρούσεις ελλήνων και βουλγάρων στην ύπαιθρο της Μακεδονίας από το ελληνικό Προξενείο της Θεσσαλονίκης.


1908. Ξεσπά το κίνηµα των Νεότουρκων στη Θεσσαλονίκη κατά του σουλτάνου Αβδούλ Χαµίτ που συλλαµβάνεται και φυλακίζεται.


1912, 26 Οκτωβρίου. Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τον ελληνικό στρατό. Ο Τούρκος στρατηγός Χασάν Ταξίν Πασάς υπογράφει το πρωτόκολλο παράδοσης της πόλης. Τελειώνουν 482 χρόνια Οθωµανικής κυριαρχίας.

1917, 5 Αυγούστου. Καταστροφική πυρκαγιά κατακαίει το ιστορικό κέντρο της πόλης. Το νέο πολεοδοµικό
σχέδιο συντάσσεται από επιστηµονική επιτροπή µε επικεφαλής τον Γάλλο πολεοδόµο Ερνέστ Εµπράρ.


1922-1923. Αποβίβαση στην Θεσσαλονίκη χιλιάδων προσφύγων από τον Πόντο και τη Μικρά Ασία µε την υπογραφή συνθήκης ανταλλαγής πληθυσµών.


1936, 3 Οκτωβρίου. Ανοίγει τις πύλες της η 1η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, σταθµός στην ιστορία της πόλης.


1943. Εξόντωση 45.000 Εβραίων της Θεσσαλονίκης στα στρατόπεδα συγκεντρώσεων του Άουσβιτς, Μπιργκενάου, Μπέργκεν-Μπέλσεν από τους Γερµανούς κατακτητές (1941-1944).


1978, 20 Ιουνίου. Ισχυρός σεισµός πλήττει τη Θεσσαλονίκη, µε νεκρούς, τραυµατίες και πολλές υλικές ζηµιές. Αρκετά κτήρια σε ολόκληρη την πόλη αναστηλώνονται. Ήδη νωρίτερα, πολλά νεοκλασικά κτήρια του ιστορικού κέντρου και της περιοχής Βασιλίσσης Όλγας κατεδαφίστηκαν και αντικαταστάθηκαν από πολυώροφες οικοδοµές.


1997. Κηρύσσεται η Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.


2008. Ανάπλαση της νέας παραλίας.

2012. Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει µεγαλοπρεπώς τα 100 χρόνια από την απελευθέρωσή της.

2014. «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα νεολαίας», µια σηµαντική διάκριση για την πόλη.